Hälsoinsatser på arbetsplatsen, foto

Stefan Lundström

Hälsoinsatser på arbetsplatser - en kostnad eller investering?

Stefan Lundström har en bakgrund som civilekonom, sjöbefäl och kapten i flottans reserv. Han är hälsoekonomen och hälsorevisorn som senaste åren sadlat om och idag arbetar som VD i fastighetsbranschen med en styrelsepost för en VC och företagshälsovård.

Stefan har ett brinnande intresse för hälsoekonomi, hälsoinsatser på arbetsplatsen och hur de kan bidra till både individens och företagets välgång.

 

Här kan du ladda ner hans föreläsning (pdf)