Försättsbild till föreläsning om hälsofrämjande ledarskap

Johan Larsson

Ledarskap för hälsa och effektivitet

Johan arbetar som forskare, lärare och konsult inom området ledarskap, verksamhetsstyrning och organisation för att främja hälsa och effektivitet. Bild föreläsare Johan Larsson

Speciella intresseområden är ledarskapsbeteenden hos framgångsrika organisationer, chefers människosyn och ledarskap inom organisationer med både inhyrda och direktanställda medarbetare samt tidiga varningssystem rörande hälsa.

 

Här kan du ladda ner hans föreläsningsmaterial (pdf)