Konferenslogga

NU- dagarna 2015

Årets tema speglade en del av den utmaning som företagssköterskan ställs inför i sitt arbete.

 

Hälsa - Ohälsa - Lönsamhet

Årets tema är högaktuellt inom företagshälsovårdsvärlden.

Företagssköterskan ska arbeta hälsofrämjande, förebyggande för att förhindra ohälsa, men också i sitt arbete möta arbetsgivares/kunders krav på lönsamhet både på insatserna som sådana och på företagens medarbetare.

De Nationella utbildningsdagarna gick av stapeln i Stockholm på Quality Hotel Globe 7-8 maj 2015.

Utbildningsdagarna var välbesökta med företagssköterskor från hela landet. Många skratt och igenkännande leenden kunde ses bland deltagarna allt eftersom våra proffsiga föreläsare visade prov på underfundig humor.

Temat; Hälsa Ohälsa och Lönsamhet, är ett vitt och brett tema som kan rymma nästan vad som helst. Fokus har dock varit på kopplingen mellan människan och vår arbetsmiljö - hur vårt ökade stillasittande och ökade exponering för en utmanande IT-miljö påverkar oss i vardagen och hur vi med kost och fysisk aktivitet kan förebygga vanliga problem

Programmets föreläsare...

... guidade oss igenom allt från det senaste nytt avseende livsstil och hälsa, huruvida hälsoinsatser på arbetsplatsen kan/ska ses som en kostnad eller investering, Två av föreläsarnahur den digitala arbetsmiljön påverkar oss och evidensbaserade metoder, till hur ledarskapet kan verka för hälsa och effektivitet.

 

Peter Munk af Rosenschöld & Mai-Lis Hellénius

 Ordförande och ordförande samspråkar
Kristina Andersson och Peter Munk af Rosenschöld

Mer information om föreläsningarna hittar du i kommande medlemstidning "Företagssköterskan nr 2 2015 och föreläsningsmaterialet hittar du nedan.

Ett av budskapen på fler av föreläsningarna var att vi sitter stilla allt för mycket - fysisk aktivitet är viktigare än vi tror.Foto styrelsen pausgympar Attt vi kanske avbryter långa perioder av stillasittande med kortare pauser, står och arbetar, rör oss en stund, är enkla men viktiga tips för att vi ska må bättre. Och för att föregå med gott exempel fick hela styrelsen gå fram på scen och delta med Mai-Lis Hellénius i ledd pausgympa:

 Styrelsen vill härmed tacka alla deltagarna för var och ens bidrag till trevliga och innehållsrika dagar

Styrelsen förbereder innan deltagarna kommer
Styrelsen förbereder deltagarnas namnbrickor

Se fler bilder från dagarna nedan...

 • Utvärdering och tack NU 2015

  Succé än en gång! Höga betyg av deltagarna på 2015 års Nationella utbildningsdagar
 • Bilder från Nationella Utbildningsdagarna

  Se glädjen!
 • Irene Jensen

    Irene är beteendevetare och professor och innehar Sveriges första professur i forskning om företagshälsovårdens metoder. Irene leder en enhet vid Karolinska Institutet med inriktning på interventions- och implementeringsforskning inom arbetslivet.
 • Johan Larsson

  Johan arbetar som forskare, lärare och konsult inom området ledarskap, verksamhetsstyrning och organisation för att främja hälsa och effektivitet. Speciella intresseområden är ledarskapsbeteenden hos framgångsrika organisationer, chefers människosyn och ...
 • Bengt Sandblad

  Hur kan vi bättre utnyttja den moderna teknikens möjligheter och undvika alla de problem som dåliga IT-system förorsakar? Bengt Sanblad är professor i människa-datorinteraktion på Institutionen för Informationsteknologi, Uppsala Universitet. Han har under
 • Stefan Lundström

  Stefan Lundström har en bakgrund som civilekonom, sjöbefäl och kapten i flottans reserv. Han är hälsoekonomen och hälsorevisorn som senaste åren sadlat om och idag arbetar som VD i fastighetsbranschen med en styrelsepost för en VC och företagshälsovård.
 • Mai-Lis Hellénius

  Mai-Lis Hellénius, Professor i Kardiovaskulär prevention - "Livsstilsprofessorn", ger oss senaste nytt inom livsstil och hälsa