Tidigare publikationer

Riksföreningen för företagssköterskor har, förutom sin medlemstidning bland annat tagit fram en ny kompetensbeskrivning...

Kompetensbeskrivningen är indelad utifrån företagssköterskans olika kompetensområde och skriften ger bra exempel på företagssköterskans breda utbildning.  

 

Foto framsidan på häftet kompetensbeskrivning

Du kan ladda ner ditt egna exemplar här (pdf) 

 

 

  • 2018

    Företagssköterskan nr 1 2018 I det här numret lägger vi fokus på digital hälsa och dess utveckling. Vi har aldrig vetat så lite om framtiden och E-hälsa sprider sig som en löpeld.. vad blir företagshälsovårdens roll? I detta nummer hittar du också verksam
  • 2017

    En medlemstidning för den moderna företagssköterskan...
  • 2016

      Medlemstidning nr 1 2016 hade tema "Psykisk ohälsa". En ny föreskrift är precis beslutad och träder ikraft per den sista mars i år. Arbetsmiljöverket är i full färd med att också ta fram en vägledning till arbetsgivaren och den förväntas publiceras