Rapport om Hälsa

Hälsa på arbetsplatsen

En sammanställning av kunskap och metoder - ISM rapport 21

Ny kunskapssammanställning från ISM - en presentation av "bäst kunskap" om sambanden mellan arbete, stress och hälsa, samt hur man skapar goda förutsättningar för hälsa på arbetsplatsen såväl för individer som för arbetsgrupper och organisationer. 

Författarna vänder sig i första hand till oss som arbetar i någon stödfunktion gentemot chefer, såsom HR och Företagshälsovård, men även till chefer, skyddsombud, studenter och andra med särskilt intresse för dessa frågor.

Du kan läsa rapporten här (pdf)