Prenumerera

Medlemstidskriften kan alla få ta del av och frågor kring prenumeration besvaras av riksföreningens annonsredaktör.

Prenumerationspriset är 450 kronor per år och faktureras årsvis. Beställ din prenumeration via riksföreningens annonsredaktör Rose-Marie Flårback

 

 

Prenumerera

Viktigt att ange faktureringsadress enligt ert företags interna regler inklusive eventuella egna referensnummer