Medlemstidskrift

Vår medlemstidning har givits ut i 60 år och har till uppgift att förmedla nyheter inom arbetsmiljöområdet till våra medlemmar, samt att fungera som en kanal för erfarenhetsutbyte mellan företagssköterskor.

Tidskriften Företagssköterskan utkommer med fyra nummer per år och har en upplaga om ca 780 exemplar. 2017 var ett jubileumsår - det blev vår tidnings 60:e årgång!

Tidningen är en yrkesinriktad tidskrift som ges ut av Riksföreningen för företagssköterskor. Dess målgrupp är företagshälsovården och andra organisationer inom hälso- och sjukvård. Tidningen når också flera högskolor och lärosäten samt försvarsmakten.

Tidskriften finansieras i förståne av annonsintäkter och en annons i Företagssköterskan medverkar till att sprida kunskap om specifika ämnnesområden, produkter och utbildningar som företagssköterskor har nytta av eller kan rekommendera i sitt arbete. Företagssköterskan når företagssköterskor som ansvarar för inköp av läkemedel, medicinteknisk utrustning, hygienprodukter, första-hjälpen-utrustning, friskvårdspreparat och annat av intresse för utveckling av företagshälsovården.

Det är riksföreningens egen redaktör som tillsammans med annonsredaktören ser till att vi får en fin tidning fyra gånger per år.

Teman för kommande nummer är:

  • Digital hälsa nr 1 2018
  • Ovanliga arbetsplatser nr 2 2018
  • Hot & våld i arbetslivet nr 3 2018
  • Unga i arbetslivet nr 4 2018

 

Riksföreningens redaktör ser med glädje fram emot alla tips på artiklar till kommande nummer och lättaste sättet att kontakta henne är via mejlen; ewa.berg@dramaten.se och vill du annonsera - kontakta annonsredaktör Rose-Marie Flårback via mejl; rm@flarback.se

Du som inte är medlem i Riksföreningen för företagssköterskor kan också ta del av vår fina tidning - PRENUMERERA!

Låt din arbetsplats få information om aktuella ämnen inom Företaghälsovården. Det gör du enklast genom att fylla i formuläret nedan

 

Relaterad information

Prenumerera

Alla medlemmar får per automatik vår fina tidskrift - Företagssköterskan. Men varför inte se till att även din arbetsplats får ta del av den?

Prenumerera

Relaterade artiklar

Vad skrivs om företagshälsovården? Nytt och intressant eller ...

Relaterade artiklar

Tidigare publikationer

Tidigare publikationer

Senast publicerad: 2013-09-26

Företagssköterskan: Nr 1 Ute nu!

Bli medlem och få den direkt hem i brevlådan, eller beställ en prenumeration till din arbetsplats!

Medlemstidning nr 1 2018

Ordförande har ordet

Läs senaste ledaren i medlemstidskriften Företagssköterskan!

Ordförande har ordet
Maria Sjöberg

Annonsera!

Nu har du möjlighet att annonsera i vår medlemstidning Företagssköterskan. Som annonsör når du ut till landets företagssköterskor, deras arbetsgivare och arbetsplatser inom alla tänkbara branscher

Beställ din annons nu!