Bild på exempelannons
Exempel på annons på webben

Lediga tjänster

Riksföreningen har sedan en tid tillbaka öppnat för möjligheten att annonsera om behov av företagssköterskor

Annonsering kan ske här via webben, men också i vår medlemstidning "Företagssköterskan" som ukommer med 4 nummer per år.

Hur går det till?

Önskar man annonsera på vår webb, kontaktar man vår annonsredaktör för priser och information om upplägg.

I kostnaden ingår viss omredigering av insänt material samt publicering.

Nedan hittar du aktuella annonser: