Medlemsansvarig i styrelsen
Britt-Marie Nilsson, medlemsansvarig

Medlemssida

När du blir medlem i Riksföreningen för företagssköterskor får du möjlighet att påverka utvecklingen av företagssköterskans yrkesområde.

 Hos oss kan alla legitimerade sjuksköterskor verksamma inom företagshälsovård eller arbets- och miljömedicin, oavsett inriktning och arbetsplats, utbyta kunskaper och erfarenheter.

Medlemskapet innebär:

  • Ett bra tillfälle till att kunna nätverka med alla kollegor ute i landet och få nya kontakter
  • Bättre möjligheter att utbyta erfarenheter och öka sin kompetens genom deltagande i exempelvis de Nationella Utbildningsdagarna varje år (till lägre pris än icke-medlem)
  • Möjlighet att hålla sig ájour med ny forskning och nya rön bland annat genom vår medlemstidning och de träffar som anordnas runt om i landet
  • Få inspiration att lyfta fram vår yrkesroll och arbeta för att vi får behålla vår kompetens och se till att vi finns med i framkant och får fortsätta vara en viktig kugge inom våra företagshälsovårdsenheter
  • Och framförallt - att känna samhörighet med övriga företagssköterskor i vårt land

Varje legitimerad sjuksköterska som uppfyller något av nedanstående kriterier kan bli medlem i Riksföreningen för företagssköterskor:

  • Verksam inom riksföreningens verksamhetsområde/specialitet
  • Utbildad företagssköterska
  • Pensionerad företagssköterska
  • Studerande som genomgår utbildning till företagssköterska

Medlemsavgiften är för närvarande 400 kr / år. Pensionärer betalar halv avgift (200 kr).

Vi är en av många föreningar som utnyttjar Vårdförbundets betalservice när det gäller hanteringen av medlemsavgifter. Detta betyder dock inte att man måste vara medlem i Vårdförbundet för att vara medlem hos oss.

Du som önskar bli medlem i Riksföreningen för företagssköterskor kan anmäla dig här. Kontakta också ditt Länsombud så att du blir kallad till de lokala träffar som anordnas.

Har du frågor kring medlemsskapet, medlemsavgiften, eller önskar ändra dina kontaktuppgifter - har du bytt bostadsadress eller arbetsgivare? Kan du kontakta medlemsansvarig per mejl:

Britt-Marie Nilsson

 Relaterad information

Riksföreningens stadgar

Fritt medlemsskap för studenter första året!

Man behöver inte vara färdigutbildad företagssköterska för att vara medlem i föreningen... går du utbildningen är du självklart välkommen och nu bjuder vi på medlemsavgiften första året!

Fritt medlemsskap för studenter första året!