Viktig information från styrelsen

Styrelsen har under flera möten diskuterat riksorganisationens framtid och organisation. Det är tydligt att vi behöver förändra oss i förhållande till den digitala utveckling som sker och påverkar vår förening på olika sätt.

Kommande förändringar

För att möta den digitala utveklingen samt det sätt som våra medlemmar nyttjar olika forum, har styrelsen fattat följande beslut som också kommer att redovisas och fastställas på kommande årsmöte:

  • Medlemstidningen Företagssköterskan kommer att fasas ut som papperstidning. Under 2019 ger vi därför bara ut 2 nummer - ett på våren och ett på hösten som då blir det sista pappersnumret. Arbeten pågå för att hitta digitala lösningar. Mer information kommer löpande.
  • Utvecklingen av hemsidan fortskrider -målet är att kunna utöka forumet för nätverk och kunskapsspridning

 

Ledig styrelsepost

Vid årsmötet 2019 avgår föreningens kassör, tillika länsombudsansvarig och FOHNEU representant sedan många år - Göte Mölleby. Vi söker nu en en person till styrelsen med goda IT-kunskaper och som på ett naturligt sätt rör sig i det nutida medielanskapet. Diskussioner pågår i styrelsen kring det fortsatta engagemanget i FOHNEU. För detta uppdrag krävs en generös arbetsgivare som ser värdet av internationellt samarbete och goda kunskaper i engelska såväl i tal som i skrift. Kassörsrollen kommer troligen att övertas av sittande styrelseledamot. Ni som är länsombud är ju tillika valberedning - det är hög tid att hitta kandidater!!

Europas företagssköterskor

FOHNEU arrangerar en kongress i Budapest i april. Styrelsen har därför inrättat ett resestipendium och önskar därför påminna om att ansökan om stipendium är öppen. Hur du går till väga kan du läsa mer om via denna länk

Länsombud

Stort tack till er länsombud som kom och bidrog till en trevlig helg med konstruktiva diskussioner på LO-dagarna!

De senaste åren har de lokala träffarna minskat i antal och länsombudens uppdrag har blivit i det närmaste omöjligt, vilket bland annat visar sig genom ett växande antal län som saknar länsombud.

Till kommande årsmöte kommer styrelsen därför lägga en proposition om stadgeändringarna gällande länsombuden för att bättre möta upp mot tidens krav. Länsträffarna som förr hade ett stort värde men som nu inte är som förr kommer att bytas ut till träffar via vår hemsida genom bloggar, chattar och snabbare kunskapsspridning.

Styrelsen har dock inget emot lokala aktiviteter, så pengar för länsträffar kan sökas som tidigare.

Vi möter framtidens utmaningar

Styrelsen hoppas med detta att vår riksorganisation kan möta framtidens utmaningar med nya förutsättningar, stärka vår yrkeskompetens och vara en fortsatt attraktiv förening. 

//Styrelsen