Sommarkväll

Aktuellt

Riksföreningen för företagssköterskor är delaktiga i en hel del olika aktiviteter för att sprida kunskap om verksamhetsområdet, men också för att påverka vidareutvecklingen av företagssköterskans yrkesroll

Riksföreningen har en ny styrelseledamot 2018

Vi tackar avgående styrelseledamot redaktör Anna Richardsson för ett mycket väl utfört arbete och välkomnar nya redaktören Ewa Berg till sitt uppdrag i Riksföreningens styrelse!     Information om riksföreningensstyrelse och länsombudens uppdrag hittar ni under fliken "Om oss". 

Styrelsen på äventyr i Linköping!

Nu-dagar 2018 = Vårmöte 2018. Årets Nationella utbildningsdagar för landets alla företagssköterskor arrangerades i samverkan med Arbets- och miljömedicins Vårmöte  i Linköping. Det blev tre spännande dagar med högaktuella föreläsningar. Här fick olika yrkeskategorier från både företagshälsovården och arbets och miljömedicin chans att mötas i gemensama intresseområden. Reportage kommer i medlemstidningen Företagssköterskan.

Hitta senaste nyheterna

Nedan listas de aktualiteter som vi önskar informera om.