Årsmötet
Årsmöte 2019 genomfört

Aktuellt

Riksföreningen för företagssköterskor är delaktiga i en hel del olika aktiviteter för att sprida kunskap om verksamhetsområdet, men också för att påverka vidareutvecklingen av företagssköterskans yrkesroll

Föreningens årsmöte nu genomfört

I samband med föreningens Nationella utbildningsdagar som i år arrangerades i Luleå (läs om arrangemanget längre ner på sidan), genomfördes också årsmötet. Förutom sedvanlig genomgång av årsbokslut och verksamhetsberättelse kunde även lite nyheter kring kommande verksamheter presenteras. Du kommer att kunna läsa mer om detta framgent här på hemsidan men också i kommande nummer av medlemstidningen.

På årsmötet valdes ny styrelse 

Efter många år först som föreningens revisor och därefter som styrelsens kassör och länsombudsansvarig, tackades Göte Mölleby för sina insatser. Han har på många sätt bidragit till att föreningen fortsatt kan främja medlemsaktiviteter i hela landet. Föreningens nya styrelse

Till ny medlem av styrelsen valdes Susanna Bonivart i ett fyllnadsval eftersom Göte avgick innan påbörjad mandatperiod tagit slut- Här kan du läsa en presentation av Susanna. Vilken roll hon kommer att få i styrelsen återstår att se eftersom detta bestäms internt i vid styrelsens konstituerande möte. 

I övrigt omvaldes Marianne Boström för en mandatperiod om 2 år, Kvarstår gör Rose-Marie Flårback, Eva Berg och Britt-Marie Nilsson. 

FOHNEU - kongress i Budapest

Styrelsen instiftade tidigare i vinter ett resestipendium till FOHNEU kongress som föreningens medlemmar hade möjlighet att söka. Stipendiaterna fick i år sällskap av delar av styrelsen. Vi ser fram emot att kunna rapportera om kongressen framgent, både här på hemsidan och i medlemstidningen. 

Stipendium

Under året finns en mängd möjligheter till kompetenshöjande aktiviteter - du kanske vill läsa en kurs på universitet eller delta på en utbildning från annan utbildningsarrangör? Riksföreningen delar årligen ut stipendier till ansökande medlemmar... . Har du inte sökt tidigare så gör det i år.
Regler för ansökan om stipendium samt ansökningsformulär hittar du via denna länk.  

Föreningsarbete

Vet du någon som tycker det är superkul med föreningsarbete och kan tänka sig arbeta i styrelsen - kontakta ditt ombud och anmäl ditt intresse. Information om riksföreningens styrelse och dess uppdrag hittar ni under fliken  "Om oss". 

Hitta senaste nyheterna

Nedan listas de aktualiteter som vi önskar informera om.

NU-dagarna 2019

Nationella Utbildningsdagarna för företagssköterskor arrangerades i Luleå som än en gång levererade!

NU-dagarna 2019
Genomförda NU dagar

Ny medlemstidning ute nu!

... tema Funktionsmedicin

Ny medlemstidning ute nu!
Bild framsida medlemstidning nr 3 2018

Hälsa på arbetsplatsen

Ny kunskapssammanställning från ISM - en presentation av "bäst kunskap" om sambanden mellan arbete, stress och hälsa, samt hur man skapar goda förutsättningar för hälsa på arbetsplatsen

Hälsa på arbetsplatsen
Rapport om Hälsa

Utbildningar/Konferenser

Utbildningar/Konferenser