Utbildningar

Riksföreningens konferens 30 november- 1 december i Stockholm

För sjunde året i rad samlades 100 personer på Ingenjörshuset i Stockholm för att ta del av ny kunskap och fördjupning.

Kristina Iritz Hedberg, ordförande i Riksföreningen för sjuksköterskor i äldrevård hälsade alla välkomna. Hon uttryckte uppskattning för deltagarna som kom från hela landet och har samlats för att lyssna på seminarium, mingla och diskutera egna erfarenheter. Bakom arrangemanget stod, Riksföreningen för sjuksköterskor inom äldrevård och Kompetensutvecklings institutet.

Ami Hommel, Svensk sjuksköterskeföreningen var dagens första talare lyfte vikten av sjuksköterskors roll i att leda omsorgsarbetet. Ami tog upp frågor som varför det är viktigt att tillhöra en professionsförening och betydelsen av specialistutbildade sjuksköterskor inom äldrevården. Det krävs förändringar för att sjuksköterskor ska stanna kvar i vården. De bör få förutsättningar att ge god omvårdnad av hög kvalitet och möjlighet till professionell utveckling.

Dagen fortsatte med föreläsningar om snabba prioriteringar vid akuta situationer, palliativ vård och presentation av den nya nationella kvalitetsplanen för vård och omsorg för äldre personer av regeringens särskilda utredare Susanne Rolfner Suvanto.

Dag ett avslutades med att Kungsholmens gymnasium/Stockholms musikgymnasium intog scenen. Vackra julsånger gav dagen en stämningsfull inramning.

Dag två belyste området Äldre och psykisk ohälsa ett område som blir allt viktigare att upptäcka för alla som arbeter i vårdn. Dag två avslutades med skratt och tårar, Lena Skogholm beteendevetare, författare och föreläsare talade om Bemötandekoden som belyser hjärnforskning och hur vi kommunicerar med varandra.