Remisser

Riksföreningen deltar nationellt i debatten om utvecklingen av den äldres vård- och omsorg. Styrelsen tar emot remisser från bla Socialstyrelsen, Regeringskansliet och andra aktörer. Att besvara dessa är en viktig del i arbetet med att föra fram våra synpunkter och våra frågor. Här finns alla våra remissyttranden samlade 2012-2016.

 

 

 

 

Senast publicerad: 2017-09-25