Bli medlem

Du får idéer och kunskaper som utvecklar dig som sjuksköterska och ledare

  • Du har möjlighet att delta på konferensdagar som föreningen anordnar.
  • Aktuella teman inom professionen lyfts fram. •Du får vår tidning "Ä". som kommer med 4 nummer/år.
  • Du har möjlighet att skriva om och publicera din forskning och utvecklingsprojekt.
  • Du får tidningen "Äldre i centrum". Utkommer 4 gånger/år.
  • Skapa nätverk med andra kollegor/ledare/chefer i i Sverige.

 

 

Senast publicerad: 2018-03-01