Bli medlem

Bli medlem

Bli medlem i Riksföreningen för sjuksköterskan inom äldrevård

  • Du får idéer och kunskaper som utvecklar dig som sjuksköterska och ledare
  • Du har möjlighet att delta på konferensdagar som föreningen anordnar
  • Aktuella teman inom professionen lyfts fram
  • •Du får vår tidning "Ä." som utkommer med 4 nummer/år
  • Du har möjlighet att publicera egen forskning och utvecklingsprojekt
  • Du får tidningen "Äldre i centrum" 4 gånger/år
  • Du får möjlighet att skapa nätverk med andra kollegor/ledare/chefer i i Sverige

 

 

Senast publicerad: 2018-03-01