Vår
Vår

Aktuellt

Här kommer några nyheter att läsa om.

Årsmöte 2017

Riksföreningens årsmöte äger rum på Svenska Mässan i Göteborg den 3 maj kl 17:00. Plats meddelas senare.

Riksföreningen finns på Facebook.
Ni kan även läsa om de aktiviteter som riksföreingen medverkar till på Facebook. 

Riksföreningens broschyr

Riksföreningen har uppdaterat sin broschyr. Ladda ner broschyren

Remissvar

Här kan du läsa de senaste remissvaren. Läs mer

Riksföreningens ledamöter deltar i Europastandard för äldrevård

Vice ordförande i föreningen Eva Stål representerade Svensk sjuksköterskeförening och Riksföreningen för sjuksköterskan inom äldrevård i arbetet som leds av Swedish Standard Institut, SIS. Standarden beräknas bli klar i april 2017.

Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen inom vård av äldre.

Kompetensbeskrivningen håller på att reviderasoch beräknas vara klar maj 2017

 

 Ping

Du finner den under fliken Kompetensbeskrivning.

 

Relaterad information

Tidninge  Ä
En tidning för Riksföreningen Sjuksköterskan inom Äldrevård Geriatriker, dietister inom geriatrik samt alla proffessioner runt den äldre patienten.

 

Senast publicerad: 2017-04-07