Aktuellt

Här kommer några nyheter att läsa om.

Riksföreningens konferens 30 november- 1 december i Stockholm

Välkommen till årets Riksforum för Sjuksköterskor den 30 november-1 december i samarbete med Kompetensutvecklingsinstiutet, KUI.
Program kan du ladda ner Riksforum ssk folder 2017.pdf   anmälan 

Är du medlem får du 500 kr i rabatt.

Riksföreningen finns på Facebook.
Ni kan även läsa om de aktiviteter som riksföreingen medverkar till på Facebook. 

Informationsmöte om specialistutbildningen Vård av äldre

Sektionen för omvårdnad Karolinska Instiutet inbjuder till infomöte angående om specialsitutbildningen Vård av äldre.
När: Den 18 oktober kl 18:00
Var: Svensk sjuksköterskeförenings lokaler, Baldersgatan 1, Stockholm
För mer info se inbjudan. Nätverksträff den 18 oktober 2017.pdf

Riksföreningens broschyr

Riksföreningen har uppdaterat sin broschyr. Ladda ner broschyren

Remissvar

Här kan du läsa de senaste remissvaren. Läs mer

Riksföreningens ledamöter deltar i Europastandard för äldrevård

Vice ordförande i föreningen Eva Stål representerade Svensk sjuksköterskeförening och Riksföreningen för sjuksköterskan inom äldrevård i arbetet som leds av Swedish Standard Institut, SIS. Standarden beräknas bli klar i deceber 2017.

Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen inom vård av äldre.

Kompetensbeskrivningen håller på att reviderasoch beräknas vara klar maj 2017

 

 Ping

Du finner den under fliken Kompetensbeskrivning.

 

Relaterad information

Tidningen  Ä
En tidning för Riksföreningen Sjuksköterskan inom Äldrevård Geriatriker, dietister inom geriatrik samt alla proffessioner runt den äldre patienten.

 

Senast publicerad: 2017-09-25