Sommar
Sommar

Aktuellt

Här kommer några nyheter att läsa om.

Riksföreningens konferens 30 november- 1 december i Stockholm

Välkommen till årets Riksforum för Sjuksköterskor den 30 november-1 december i samarbete med Kompetensutvecklingsinstiutet, KUI.
Program kan du ladda ner Riksforum ssk folder 2017.pdfoch du kan anmäla dig redan nu  anmälan 

Är du medlem får du 500 kr i rabatt. Tidig anmälan ger rabatterat pris!

Årsmöte 2017
Riksföreningens årsmöte ägde rum på Svenska Mässan i Göteborg den 3 maj.
Hela styrelsen valdes om enligt följande:

Omval av styrelseledamöter:
Kristina Iritz Hedberg
Eva Stål
Eva Saaw
Helena Johansson
Ellinor Sörqvist
Susanne Börjesson
Ann-Christin Kärrman

Omval av revisorer och revisorssuppleanter.
Inga-Lill Olsson (Göteborg)
Evelyn Sjöberg (Göteborg)

Till valberedningen 2017 omvaldes:
Helle Wijk (Göteborg),
Monica Bergström (Göteborg)

Kerstin Sjöström (Grästorp) sammankallande slutar och styrelsen tackar för ett gott arbete genom åren.

Riksföreningen finns på Facebook.
Ni kan även läsa om de aktiviteter som riksföreingen medverkar till på Facebook. 

Informationsmöte om specialistutbildningen Vård av äldre

Sektionen för omvårdnad Karolinska Instiutet inbjuder till infomöte angående om specialsitutbildningen Vård av äldre.
När: Den 13 september kl 14:00-16:00
Var: AldredNobels allé 23 plan 4 sal 411
För mer info se  inbjudan. Inbjudan 13 sept 2017_KI_VaÄ.pdf

Riksföreningens broschyr

Riksföreningen har uppdaterat sin broschyr. Ladda ner broschyren

Remissvar

Här kan du läsa de senaste remissvaren. Läs mer

Riksföreningens ledamöter deltar i Europastandard för äldrevård

Vice ordförande i föreningen Eva Stål representerade Svensk sjuksköterskeförening och Riksföreningen för sjuksköterskan inom äldrevård i arbetet som leds av Swedish Standard Institut, SIS. Standarden beräknas bli klar i deceber 2017.

Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen inom vård av äldre.

Kompetensbeskrivningen håller på att reviderasoch beräknas vara klar maj 2017

 

 Ping

Du finner den under fliken Kompetensbeskrivning.

 

Relaterad information

Tidninge  Ä
En tidning för Riksföreningen Sjuksköterskan inom Äldrevård Geriatriker, dietister inom geriatrik samt alla proffessioner runt den äldre patienten.

 

Senast publicerad: 2017-08-10