Magisteruppsatser Akutsjukvård

Omvårdnadsforskning inom Akutsjukvård. Följande magisteruppsatser är publicerade efter inhämtande av författarens/författarnas godkännande. Vid önskemål om kontakt med författare alternativt om du kan tänka dig att dela med dig av din egen forskning - vänligen kontakta SENA på akutsjukskoterska@outlook.com.

Kliniska riktlinjer för patienttillsyn vid Sveriges akutmottagningar.pdf

Finns det evidensbaserade kliniska riktlinjer för omvårdnaden av den drogpåverkade patienten - en explorativ studie över sveriges sjukhusbundna akutmottagningar.pdf

ATT VÅRDA SUICIDNÄRA PATIENTER.pdf