Dokument/artiklar

Har du några intressanta dokument eller checklistor som du önskar dela med dig av? Skicka in dem till akutsjukskoterska@hotmail.se

Triage

Triagehandboken, Manchester Triage scale (MTS), Rapid Emergency Triage and Treatment System (RETTS), RETTS, Triage in medicine, SBU Triage, Australasian Triage Scale (ATS), Bästa triageartikeln någonsin!, triage på akutmottagning

Etik

Värdegrundens ABC

Algoritmen ABCD

ABCD artkel, Modified Early Warning Score (MEWS), Mobil Intensivvårdsgrupp (MIG) 

Pediatrik

Barn normala vitalparametrar, Barn och smärta