Aktuell forskning

Lena Burström har skrivit en mycket intressant licentiatavhandling "Patientsäkerhet på Akutmottagning".

Andersson, H., Nilsson, K. (2009). Questioning Nursing Competences In Emergency Health Care. Journal of Emergency Nursing, 35 (4), 305-310

Andersson, H., Jakobsson, E., Furåker, C., Nilsson, K. (2012). The Everyday Work at a Swedish Emergency Department - The Practitioners' Perspective. International Emergency Nursing. 20, 58-68 

Andersson, H., Wireklint Sundström, B., Nilsson, K., Jakobsson Ung, E. (2013). Competencies in Swedish Emergency Departments - The Practitioners' and Managers' Perspective (Article in press). International Emergency Nursing. x, xx-xx

Henrik Andersson, Leg.Ssk, lektor, Högskolan Borås, har skrivit en avhandling från 2014 gällande nödvändig kompetens på akuten och behov av kompetensutveckling: " Medikaliserat och resultatstyrt vårdarbete på akutmottagning - en studie med utgångspunkt i medarbetares och chefers perspektiv"