Vetenskapliga rådet

Vetenskapsrådet vid Swedish Emergency Nurses Association (SENA) lyder under SENAs styrelse och ska ha en ledande roll i att utveckla svensk forskning av högsta vetenskapliga kvalitet inom kontextet akutsjukvård och därmed bidra till utveckling.

I Vetenskapsrådets uppdrag ingår att:

  • identifiera forskningsområden,
  • främja kommunikation mellan forskare inom olika områden,
  • göra forskningsresultat tillgängliga,
  • ge råd till forsknings frågor,
  • sträva efter ökat nationellt och internationellt samarbete och utbyte inom forskningssamhället,
  • främja genusperspektiv i forskningen,
  • öka förståelsen för grundforskningens betydelse i vården

 

Rådet består av disputerade sjuksköterskor eller doktorander under pågående forskarutbildning.

 

 

 

 

                                                                                        Anna Ekwall                                 Lena Berg 

          Ledamot Vetenskapliga rådet        Ledamot Vetenskapliga rådet 

          Ambulanssjuksköterska, Docent      Vårdutvecklingsledare 

          Lektor vid Linneuniversitetet,           Leg. Sjuksköterska, doktorand                        Specialistutbildningen   i                  Karolinska Sjukhuset Solna                           Akutsjukvård

 

                                     Katarina Göransson                          

                                Ledamot Vetenskapliga rådet

   

 

 

 

Kontakt: akutsjukskoterska@outlook.com

Senast publicerad: 2016-02-13