Vetenskapliga rådet

Vetenskapsrådet vid Swedish Emergency Nurses Association (SENA) lyder under SENAs styrelse och ska ha en ledande roll i att utveckla svensk forskning av högsta vetenskapliga kvalitet inom kontextet akutsjukvård och därmed bidra till utveckling.

I Vetenskapsrådets uppdrag ingår att:

  • identifiera forskningsområden,
  • främja kommunikation mellan forskare inom olika områden,
  • göra forskningsresultat tillgängliga,
  • ge råd till forsknings frågor,
  • sträva efter ökat nationellt och internationellt samarbete och utbyte inom forskningssamhället,
  • främja genusperspektiv i forskningen,
  • öka förståelsen för grundforskningens betydelse i vården

 

samt

  • vara sakkunniga i vetenskapliga frågor eller annan fråga som behöver belysas även ur ett vetenskapligt perspektiv.
  • granska stipendieansökningar och fördela medel bland dessa

 

Kontakt: Katarina.el.goransson@sll.se