Kallelse till nätverksträff Linköping 2 juni 2017

Region Östergötland bjuder in till dialog gällande Akutsjuksköterskans arbetsuppgifter, kompetensutveckling samt karriärvägar. Nationell samverkan är en förutsättning för etablering av en standard för avancerad nivå inom den intrahospitala akutsjukvården.

NÄR: Fredagen den 2 juni 2017

VAR: I Linköping

Relaterad information

Vi riktar oss till chefssjuksköterskor, vårdenhetschefer, utbildningsansvariga eller personer med liknande ansvar som arbetar med utvecklingen av rollen för specialistsjuksköterskan i akutsjukvård.

VAD: Vi diskuterar vad de olika sjukhusen har för karriärvägar, kompetensstegar, utvecklingsmöjligheter, dedikerade arbetsuppgifter mm för specialistutbildade akutsjuksköterskor, dvs. på vilka sätt arbetar vi för att tillvarata specialistsjuksköterskans kompetens.

Lokal: NSC stabs konferensrum alt Blå salen (beroende på antalet).

Anmälan senast 24 maj till

monica.a.magnusson@regionostergotland.se 

Vi bjuder på fika på fm och em, ej lunch

 

PROGRAM:

09.00 - 10.00    Kaffe (dropp-in med tanke på att man kommer från olika håll och förmodligen med tåg/buss))

Ca 10.00       Alla hälsas välkomna – Monica & Lena

10.15            Linköping startar, berättar hur vi har det och tänker med våra specialistsjuksköterskor

                      

Vi går varvet runt, vart och ett sjukhus tar upp och fram det man har, kompetensstegar, karriärstegar eller vad det kan heta på olika ställen

Beroende på hur många olika anmälningar vi får, beror på hur lång tid var och en ska kunna prata

 

Ca 12.30-13.30 Lunch

16.00 senast     Avslutning

Hjärtligt Välkomna!

Monica Magnusson