Nätverket gällande Specialistsjuksköterskans funktion på akutmottagning

Nätverket gällande Specialistsjuksköterskans funktion på akutmottagning skapar dialog gällande Akutsjuksköterskans arbetsuppgifter, kompetensutveckling samt karriärvägar. Nationell samverkan är en förutsättning för etablering av en standard för avancerad nivå inom den intrahospitala akutsjukvården.

Nätverket riktar sig till chefssjuksköterskor, vårdenhetschefer, utbildningsansvariga eller personer med liknande ansvar som arbetar med utvecklingen av rollen för specialistsjuksköterskan i akutsjukvård.

 

Relaterad information

Exempel på frågeställningar som nätverket arbetar med:

Olika regioners/sjukhus karriärvägar, kompetensstegar, utvecklingsmöjligheter, dedikerade arbetsuppgifter mm för specialistutbildade akutsjuksköterskor, dvs. på vilka sätt arbetar vi för att tillvarata specialistsjuksköterskans kompetens.