Övriga funktioner 2016-17

Följande funktioner finns representerade i SENA:

Revisor

1 år

Emelie Lemessova

2016

Nyval

Nyköping

Revisorsuppleant

1 år

Andreas Dahlqvist

2016

Nyval

Stockholm

Valberedning ordförande

1 år

Rebecca Ottosson

2016

Nyval

Stockholm

Vetenskapligt råd

 

Ordförande

2016

 

 Stockholm

 

 

Emilie Lemessova

Revisor SENA

Emilie Lemessova

Rebecca Ottosson

Valberedningen

Rebecca Ottosson

Vakant

Suppleant Valberedningen

Vakant