Historik

Sedan 2000- talet har det i Sverige förts regional diskussion kring sjuksköterskors funktion på akutmottagning och behovet av specialistutbildning. Våren 2007 träffades ett tjugotal verksamhetsrepresentanter och företrädare för Svensk sjuksköterskeförening för att nationellt diskutera detta. Hösten 2007 genomfördes en förnyad träff vilket resulterade i att en interimsstyrelse bildades vars uppdrag var att bilda en riksförening. Föreningsbildandet var en förutsättning för att Svensk sjuksköterskeförening skulle bistå arbetet med en kompetensbeskrivning.

Liten flicka blir omhändertagen av manlig sjuksköterska

 Riksföreningen för Akutsjuksköterskor konstituerades vintern 2008 och det första årsmötet ägde rum på våren 2008 (Stadgar). Riksföreningens huvudsakliga uppgift efter årsmötet 2008 var arbetet med att skapa en kompetensbeskrivning, något som färdigställdes och presenterades i samband med Akutdagarna hösten 2010. Riksföreningen för Akutsjuksköterskor har således utvecklats från regionala nätverk till en riksförening bestående huvudsakligen av personer med mandat från olika akutmottagningar. Detta har varit en styrka men också en svaghet då det påverkat Riksföreningen för Akutsjuksköterskors medlemsrekrytering.