Skylt Akutmottagning

Medlemsanmälan

När du blir medlem i SENA får du möjlighet att påverka sjuksköterskeprofessionens utveckling inom akutsjukvård. Hos oss är alla sjuksköterskor som arbetar inom kontextet akutsjukvård välkomna. Självklart är alla övriga välkomna som vill stödja SENA genom att bli medlem! Medlemskapet är kostnadsfritt tillsvidare. Beslut om medlemsavgifter fattas på årsmötet. Medlemskap i Svensk sjuksköterskeförening krävs vid ansökan om stipendier. Välkommen! Vill du vara med och bidra till att utveckla den akutmedicinska vården? Gå vidare till https://sena.se/medlemsanmalan/ för medlemsanmälan