Dagens Medicin

Program Akutsjuksköterskedagarna 2017

Konferensen vänder sig till dig som arbetar inom den intrahospitala akutsjukvården och programmet belyser den akutrelaterade vårdprocessen utifrån ett helhetsperspektiv.

Programmet finner du tillsvidare på Dagens Medicins hemsida. Observera att programmet fortfarande är under bearbetning, ändringar kan förekomma.


Programmet lyfter fram sjuksköterskans centrala roll i den akuta vårdkedjan med fokus på kliniskt användbara kunskaper och kompetensutveckling. Årets program tar bland annat upp:

  • Den nya kompetensbeskrivningen för akutsjuksköterskor.
  • Värdig vård under svåra förhållanden - forensisk omvårdad.
  • Hur hanterar vi vården systemfel med underbemanning och överbeläggningar.

Missa inte ultraljudskursen för sjuksköterskor den 3 februari. Kursen ger dig som sjuksköterska en fördjupad introduktion i hur ultraljudet kan användas i praktiken, i det dagliga arbetet på akutkliniken. Läs mer här.