Tidigare konferenser

Nationellt möte för Akutsjuksköterskor 2016

Stort stort tack till alla deltagare på konferensen! 160 överlag nöjda och belåtna akutsjuksköterskor (enligt utvärderingen :-)). Härligt med ett eget forum bara för sjuksköterskor! Riksföreningen har lärt sig massor under processen och blickar nu fram mot 10-års-jubileet 2017.

Även stort tack till Dagens Medicin Agenda för ett mycket bra samarbete. Inom kort avgör SENAs medlemmar om det blir repris 2017! 

//Styrelsen

UPPDATERING:

På ett öppet styrelsemöte den 3 maj 2016 beslutade SENAs medlemmar att genomföra ett nationellt möte för Akutsjuksköterskor även 2017. Enligt beslut från årsmötet 2016 skall konferensens innehåll formas av medlemmarna själva. Detta kommer ske i flera steg:

- En nationell referensgrupp skapas bestående av akutsjuksköterskor från samtliga enheter i akutsjukvårdskontexten.

- Besökare på årets konferens konsulteras gällande förbättringspotential gällande både innehåll och arrangemang.

- SENAs medlemmar ges möjlighet att inkomma med förslag på ämnen/föreläsare genom ett enkät-utskick. Svara på enkäten här 

Projektledare från Dagens Medicin Agenda är Per Hånell, som kommer samarbeta med SENAs representant Thomas Leijon gällande innehåll och struktur. 

Vid frågor och intresse att deltaga i arbetet vänligen kontakta Thomas på:

Thomas.Leijon@gmail.com

//Styrelsen

 Relaterad information