Konferens: Akutsjuksköterskedagarna 2019!

Välkommen till Nationell konferens för akutsjuksköterskor. Här varvas fortbildning med nätverkande och debatt i syfte att stärka en yrkeskår med tuffa villkor. Under två dagar sätter vi akutsjuksköterskan i centrum.

För senaste uppdateringar av programmet klicka här.

Anmälan sker på samma länk!

 

Akutsjuksköterskedagarna 2019  

Välkommen till Nationell konferens för akutsjuksköterskor. Här varvas fortbildning med nätverkande och debatt i syfte att stärka en yrkeskår med tuffa villkor. 

Vi vill få in din forskning och ditt kvalitetsarbete inom akutsjukvård!

Akutsjuksköterskedagarna 2019 välkomnar abstracts från alla delar av akutsjukvården. Du kan återanvända en presentation eller en poster som visats vid ett tidigare möte. Du behöver inte vara akutsjuksköterska eller medlem i Riksföreningen för akutsjuksköterskor (SENA) för att skicka in ditt bidrag.

Era abstracts kommer att bedömas av SENAs vetenskapliga råd. De bästa bjuds in att hålla en muntlig presentation alternativt medverka i en posterutställning på Akutsjuksköterskedagarna 2019. (Skriv gärna i din ansökan om du föredrar muntligt presentation eller poster.) Ett fint pris utgår sedan till det vinnande bidraget som röstas fram under konferensen!

Ditt abstract skickas in elektroniskt till louise.olheden@dagensmedicin.se senast den 7 december 2018. Det får vara max 300 ord och bör i första hand vara på svenska, men engelska kan också accepteras. Bilder och tabeller kan inkluderas.

Förutom det vetenskapliga programmet och posterutställningen så har vi många spännande programpunkter: 

Dag 1 viks åt vårt huvudtema: kris- och katastrofberedskap i akutsjukvården.

Dag 2 får du uppdaterad kunskap inom med bland annat: 

Non-invasiv ventilation

Akutgeriatrik – att möta multisjuka äldre

Senaste forskningen om adrenalin – vi räddar hjärtat men inte livet? 

Avancerad blodgastolkning – bästa tipsen

Traumatiskt hjärtstopp – så ska du tänka

Compassion fatigue 

Immobilisering med nackkrage – är det rätt?

Triage like a boss – hantera alla triagesystem