Konferens: Akutsjuksköterskedagarna 2018!

Konferens: Akutsjuksköterskedagarna 2018!

Välkommen till Nationell konferens för akutsjuksköterskor den 1-2 februari 2018! Under två dagar sätter vi akutsjuksköterskan i centrum. I år har vi fokus på säkerhet och kunskap.

För senaste uppdateringar av programmet klicka här.

Anmälan sker på samma länk!

 

PRELIMINÄRT PROGRAM 1 FEBRUARI

Vad gör regeringen och myndigheterna?
Frågan om säkerheten på akutmottagningar har hamnat högt på den politiska agendan, men vad kan politikerna göra?


Polisens möjlighet att skydda
Hur ser polisen på utvecklingen och vilka praktiska råd och tips har de till dig som arbetar på akuten?


Sjukhusens egna arbeten för att stärka säkerheten
Nya hot ställer nya krav på sjukhusens säkerhetsansvariga.
Hur mycket våld förväntas man tåla?
Vi går igenom vilka rättigheter du har som sjuksköterska och vad du egentligen får göra.


Att möta en våldsam patient - så hanterar du situationen
Konkreta tips på hur du möter olika männniskor och kan hantera eller undvika våld och konfliker.


Fyra patientgrupper som kan bli våldsamma - bästa sättet att bemöta
Experter ger sina bästa tips på hur man möter patienter med psykisk diagnos, drogpåverkade patienter, patienter med IVA-delirium och dementa med våldstendenser.

PRELIMINÄRT PROGRAM DAG 2

Intranasala läkemedel - så funkar det
De nya intranasala läkemedlen blir allt vanligare och ger nya möjligheter för akutsjuksköterskor.


Dags att skrota HUSK MIDAS?
Så bedömer du medvetande baserat på den senaste kunskapen.


Samtal med patienter som inte kan räddas till livet - hur gör man? Konkreta tips på hur man hantera akuta samtal med både patient och anhöriga.


Bedöming av luftväg
Vilka är riskerna med en hotad luftväg och så identifierar du tillståndet?


Säker behandling av drogpåverkade
Så väljer du rätt läkemedel för den sjuka och drogpåverkade patienten.

Örebromodellen - så nyttjar vi akutsjuksköterskornas fulla potential
Genom tydligare organisation har akutsjuksköterskorna blivit en funktion dit övrig personal kan vända sig när de är osäkra.

Lärdomar efter Drottninggatan
Vad hände på plats den 7 april 2017 och vad ska vi göra annorlunda nästa gång.


Syrgasbehandling vid hjärtinfarkt
Senaste rönen från Detox-studien


ECMO
Livräddande när ingenting annat fungerar - indikationer, behandling och outcome

Senast publicerad: 2017-08-08

Tidigare konferenser

Tidigare konferenser

Medlemsanmälan

Medlemsanmälan
Skylt Akutmottagning