Utbildningar i  Akutsjukvård 2016

Utbildningar i  Akutsjukvård 2016

Här presenteras de utbildningar som ges/planeras inom intrahospitala akutsjukvård. Samtliga lärosäten som erbjuder utbildning i denna kontext har erbjudits möjlighet att inkomma med information gällande respektive utbildning. Om du saknar någon enstaka kurs/program - vänligen kontakta respektive lärosäte om detta alternativt maila: akutsjukskoterska@outlook.com

Relaterad information

Högt sökandetryck till specialistsjuksköterskeprogrammen med inriktning mot akutsjukvård!Resultatet har nu kommit avseende antagningsstatistiken från Universitets- och högskolerådet (UHR). Många sökte till högskolan inför höstens utbildningsstarter. Ett högt sökandetryck kan noteras för Specialistsjuksköterskeprogrammen med inriktning mot akutsjukvård. Det höga antalet sökande visar på ett stort intresse för att specialistutbilda inom akutsjukvård, förhoppningen är att man ute i verksamheterna tar till vara på det stora intresset för kompetensutveckling som detta tyder på.

 

 

Termin

Utbildningens namn

Univ/högskola

Totalt antal sökande

1:a handssökande

HT2016

Specialistsjuksköterskeprogrammet Akutsjukvård

Linnéuniversitetet

143

39

HT2016

Specialistsjuksköterskeprogrammet Akutsjukvård

Örebro universitet

86

25

HT2016

Specialistsjuksköterskeprogrammet Akutsjukvård

Uppsala universitet

102

11

HT2016

Specialistsjuksköterskeprogrammet Akutsjukvård

Sophiahemmet Högskola

278

148

Specialistsjuksköterskeutbildning i Akutsjukvård

Specialistsjuksköterskeutbildning i Akutsjukvård

Mastersutbildningar inom området akutsjukvård

Mastersutbildningar inom området akutsjukvård

Enstaka kurser i Akutsjukvård

Enstaka kurser i Akutsjukvård

Senast publicerad: 2016-02-13