Utbildningar i  Akutsjukvård 2016

Här presenteras de utbildningar som ges/planeras inom intrahospitala akutsjukvård. Samtliga lärosäten som erbjuder utbildning i denna kontext har erbjudits möjlighet att inkomma med information gällande respektive utbildning. Om du saknar någon enstaka kurs/program - vänligen kontakta respektive lärosäte om detta alternativt maila: akutsjukskoterska@outlook.com

Högt sökandetryck till specialistsjuksköterskeprogrammen med inriktning mot akutsjukvård!Resultatet har nu kommit avseende antagningsstatistiken från Universitets- och högskolerådet (UHR). Många sökte till högskolan inför höstens utbildningsstarter. Ett högt sökandetryck kan noteras för Specialistsjuksköterskeprogrammen med inriktning mot akutsjukvård. Det höga antalet sökande visar på ett stort intresse för att specialistutbilda inom akutsjukvård, förhoppningen är att man ute i verksamheterna tar till vara på det stora intresset för kompetensutveckling som detta tyder på

Specialistsjuksköterskeutbildning i Akutsjukvård

Specialistsjuksköterskeutbildning i Akutsjukvård

Mastersutbildningar inom området akutsjukvård

Mastersutbildningar inom området akutsjukvård

Enstaka kurser i Akutsjukvård

Enstaka kurser i Akutsjukvård