Akutvårdsavdelning

Press, debatt och media

Skicka gärna in förslag på länkar till akutsjukskoterska@hotmail.com

Genomlysning av Stockholms 5 stora akutmottagningar  131022

Flera nya specialistutbildningar redan i höst 130919

Riktlinjer för tillsyn på akutmottagning saknas 130909