Ordförande har ordet

Specialistutbildning för sjuksköterskor i akutsjukvård inom en snar framtid!

Området Akutsjukvård befinner sig i kontinuerlig förändring - det intrahospitala akutvårdskontextet idag har få gemensamma nämnare med den vi såg för bara 20 år sedan. Arbetet på akutvårdskliniker genomsyras av högspecialiserad medicinsk-teknisk utrustning, komplexa vårdmiljöer och krav på multikompetent personal. Riksföreningen för akutsjuksköterskor (SENA) grundades 2007 med syftet  att utveckla akutsjuksköterskans profession relaterat till patientsäkerhet, arbetsmiljö samt utbildning utifrån aktuell evidens gällande omhändertagande, övervakning, behandling och diagnostik. 2008 tog SENA fram  Kompetensbeskrivningen för Akutsjuksköterskor i samråd med Svensk Sjuksköterskeförening (SSF).  Nyligen beslutade regeringen om ändring i högskoleförordningen (1993:100). Ändringen, som träder i kraft den 1 augusti 2013, innebär att examensbeskrivningen för specialistsjuksköterskeexamen utökas med en ny, viss annan inriktning. Detta har öppnat dörren för en specialistutbildning i akutsjukvård!

Just nu sker följande:

  • Ny logga tas fram i detta nu
  • Ny  hemsida på SSF lanseras idag! Ha tålamod med innehållet och inkom gärna med tips på förbättringar! Adressen sena.se kommer kopplas till hemsidan inom kort.
  • Nätverksträff och extrainsatt årsmöte (gällande medlemsavgiften) i november.

Kort sagt så modelleras föreningen om för att kunna hantera ett större antal medlemmar, med fokus på kommunikation.

 Vi står i begrepp att skicka ut info om SENA till landets akutmottagningar/akutvårdsavdelningar gällande nylanseringen. 

Det är dags att organisera sig!

Hälsningar Anders Widmark

Ordförande SENA