Årskrönika 2013

God fortsättning och tack för det gångna året!

2013 har i många hänseenden varit ett händelserikt år för Riksföreningen för Akutsjuksköterskor (SENA).

SENA grundades 2007 utifrån ett identifierat behov av en riksförening för de sjuksköterskor som arbetar med akutsjukvård intrahospitalt – dvs inne på sjukhusen. Ett prioriterat område ansågs vara att synliggöra behovet av en specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning akutsjukvård och under 2013 bar riksföreningens kontinuerliga lobbyverksamhet äntligen frukt då regeringen beslutade om ändring i högskoleförordningen (1993:100). Ändringen innebär att examensbeskrivningen för specialistsjuksköterskeexamen utökas med en ny, viss annan inriktning - vilket i sin tur har öppnat för en specialistutbildning inom akutsjukvård! En stor eloge till tidigare styrelsemedlemmars hårda arbete!

Vid framtagandet av SENAs profileringsstrategi i maj 2013 beslutades att hemsidan skall utgöra riksföreningens basplattform och att Facebook-sidan skall utgöra föreningens kommunikationsväg ut  till medlemmarna. Som ett första steg lanserades vår nya hemsida (sena.se) på SSFs plattform i september 2013. Mottagandet har varit mycket positivt från både gamla och nya medlemmar och visionen är att utöka innehållet med inriktning mot bland annat triage, medicinsk-teknisk utrustning samt aktuell forskning inom kontextet (inklusive posterutställning online). Inkom gärna med förslag!

Vår Facebook-grupp är i alla hänseenden ett aktivt forum och har i dag > 100 medlemmar vilket innebär en ökning med cirka 150% på fyra månader!  Dessvärre kan vi konstatera att inte alla tagit steget vidare till att bli aktiva medlemmar i SENA. Fokus har under 2013 varit och kommer även under 2014 vara medlemsrekrytering.

I november 2013 hölls även ett extrainsatt årsmöte där beslut gällande medlemsavgift togs. Medlemsavgiften är nu fastställd till 150 kr/år och betalas in på Nordea Plusgirokonto: 52 25 14-9.

Vad sker då under 2014?

Styrelsen håller i detta nu på att ta fram profileringsmaterial i form av pins och kläder (information kommer på Facebook/hemsidan gällande detta). Vi kommer även tillhandahålla posters och dylika informationsmaterial gällande SENA på hemsidan för att möjliggöra aktiv spridning av medlemmarna.

Under 2014 står även klart att SENA agerar medarrangör till Swedish Emergency Medicine Talks (SWEET 2014) som går av stapeln 19-21 mars på Münchenbryggeriet i Stockholm. I samband med SWEET kommer även årsmötet hållas – information kommer gällande detta! Vi kommer även att ha ett aktivt representantskap under Lust och Kunskap -  Sjuksköterskedagarna 19 -20 november 2014.


Slutligen så skulle jag vilja uppmana er som inte redan är medlemmar att bli detta, samt att även aktivt uppmana kollegor och vänner att bli medlemmar i SENA. För att kunna vara med och påverka och förbättra den intrahospitala akutsjukvården - och därigenom vår yrkesmässiga framtid - måste vi också engagera oss i den utveckling som genomsyrar den moderna akutsjukvården. SENA är redan i högsta grad involverad i denna process – men det är sliten sanning att vi måste bli fler för att höras mer och tydligare. Låt därför 2014 bli ett år då vi ökar medlemsantalet i SENA!


Vi går ett mycket spännande år tillmötes och jag är både glad och stolt över att så många av er gamla medlemmar och även nya valt att aktivt (genom tecknande av medlemskap) följa med på den kommande resan. 

Gott Nytt År!

önskar

Styrelsen

Genom  Ordförande Anders Widmark