Alt text
Bildtext

Om SENA

Riksföreningen för akutsjuksköterskor är en frivillig, politiskt obunden och riksomfattande sammanslutning av sjuksköterskor som är verksamma inom akutsjukvård


SENA har som uppgift att bevaka och främja sina medlemmars gemensamma intresse genom:

- att främja samarbetet mellan sjuksköterskor som arbetar på akutmottagningar och på akutvårds/intags/observationsavdelningar/enheter. 
- att främja forskning, utveckling och utbildning avseende sjuksköterkors kompetens med syfte att utveckla vården av akut sjuka och skadade patienter. 
- att främja samarbete nationellt och internationellt med andra föreningar och yrkesgrupper. 
- att påverka samhällsutveckling genom att verka som remissinstans i frågor gällande akutsjukvård.