EuSEN årsmöte 2014

Liselotte Björk, SENAs representant på den internationella scenen, rapporterar från EuSENs årsmöte 2014 

Årsmötet 2014 hölls i Bryssel på den ny renoverade akutmottagningen Laarbeeklaan. Intressant att se hur Door Lauwaert (President i EuSEN och projektledare för om- och utbyggnaden) har tagit fasta på flödet för patienten och att alla patienter har kommit rätt.

 Akutmottagningen är indelad i ”Ankommande” där registrering sker både för patienter som går och patienter som inkommer med ambulans. Därefter går alla patienter igenom triage där läkare och sjuksköterska tar vitalparametrar och triagerar patienterna till ”pediatric care - PC”, ”Trauma Care - TC” (alla patienter som varit utsatta för något trauma men inte hamnar i ”Emergency Care – EC”, alla patienter som är gula, gröna och blå som inte är ”Intensive care – IC” samt alla röda och orangea patienter. De har också en nyöppnad avdelning för 24-timmars vård som har 12 platser + 4 akutpsyk platser.

 Akutmottagningen tar emot 200 patienter per dag och arbetar i team bestående av en sjuksköterska och en läkare som är ansvariga för ett visst antal patienter.

 Årsmötet innebär en möjlighet att träffa representanter från alla länder som ingår i EuSEN och byta erfarenheter. Fler och fler länder går med i EuSEN: i år anslöt Kroatien, Turkiet och Portugal.

EuSEN deltagarländer 2014 

En viktig fråga för EuSEN är kompetensfrågan. Vi har diskuterat vilken utbildningsnivå men olika länder har olika utbildningssystem även om de flesta försöker att arbeta efter Bologna. Vad EuSEN vill ta fram är en ”framework” för akutsjuksöterskans kompetensbeskrivning. Maria Deneire från Flanders presenterade s.k. ”learning outcomes” (lärandemål) som de tagit fram för sin magister-utbildning i akutsjukvård. Denna beskrivning har många likheter med kompetensbeskrivningen som Riksföreningen för akutsjuksköterskor tog fram 2008. Det är kanske dags för en revidering och en översättning till engelska så att den kan användas för EuSEN?

Under årsmötet valde jag att avgå som Vice President. Det har varit fyra intressanta år att vara med och bygga upp föreningen. Det har lärt mig mycket om att samarbeta mellan olika nationer, lyckan över att träffa engagerade personer från andra länder som vill samma ”att förena och utveckla akutsjukvården speciellt den del som utförs av akutsjuksköterskor”.

Årsmötet valde Petra Valk-Zwickl från Schweiz som vice President och ny i styrelsen Gunbjorg Johansdottir från Island.

SENAs representant i internationella frågor kommer att vara Karin Moscicki, Specialistsjuksköterska i Akutsjukvård, från Universitetssjukhuset i Linköping.

Vid pennan/

Liselotte Björk

 

Vi tackar Liselotte, inte bara för hennes stora engagemang och härliga rapporter från EuSENS möten, utan även för hennes bidrag till att lyfta fram Akutsjuksköterskans centrala roll i den akuta vårdkedjan! Stort stort tack Liselotte! Välkommen Karin!

Styrelsen

Riksföreningen för Akutsjuksköterskor

(SENA)