Om oss

Vi är en intresseförening för sjuksköterskor som arbetar inom Försvarsmakten och Rekryteringsmyndigheten. Vi främjar utveckling och utbildning inom vårt specialområde.

Föreningen är också en sektion inom Svensk sjuksköterskeförening.

Medlemsavgift: 250 kr/år för heltidstjänst, 125 kr/år för deltidstjänst och 100 kr/år för pensionärer.

Postgiro 714508-9  Orgnr: 802009-9 Ange namn, arbetsplats och om du arbetar hel- eller deltid. Ange också hemadress alt mailadress. Vid frågor kring medlemskap och avgifter kontakta Lena Fridman vår kassör, lena.fridman@mil.se