Om oss

Om oss

Ortopedisjuksköterskor i Sverige är en professionell dotterförening till Svensk sjuksköterskeförening som grundades 1910. Vi har som syfte att främja forskning, utveckling, utbildning med kvalitétutveckling inom ortopedins vård och omsorg. Alla sjuksköterskor verksamma inom- eller som är intresserade av ortopedi är särskilt välkomna till oss. Tillsammans arbetar vi för att erbjuda patient som närstående kompetent högkvalitativ vård, bemötande och behandling. Det är nödvändigt att ortopedisk sjukvård används optimalt, bl.a pga det ökade vårdbehovet i Sverige. Bra vård innebär att vårdinsatser och förhållanden är kunskapsbaserad vetenskap med beprövade erfarenheter och att insatserna kontinuerligt analyseras, utvärderas och utvecklas. OSiS arbetar för att stimulera förbättringsarbetet och implementera ny kunskap. Vi skapar ett gemensamt professionellt förhållningssätt inom ortopedisjuksköterskornas arbete inom vård, omsorg och ledarskap.

målsättning är att:

  • Främja forskning, utveckling och utbildning inom ortopedins område
  • Klargöra sjuksköterskans professionella roll inom omvårdnad
  • Aktivt arbeta för att höja omvårdnadskvaliteten för ortopedipatienter
  • Stödja nationellt och internationellt samarbete inom ortopedisk sjukvård och omvårdnad