Säker trauma

Vill du medverka som revisor?

Syftet med projektet är att höja kvalitet och säkerhet vid omhändertagande av traumapatienter

Du kan antingen anmäla ditt intresse till Mikael Timmerlöv. mikael.timmerlov@vgregion.se eller saker.trauma@lof.se.

För ytterligare information om projektet gå in på lof.se eller klicka här.

Senast publicerad: 2016-03-11