Knä PRISS

PRISS

PRISS – Protesrelaterade Infektioner Ska Stoppas – är ett nationellt och tvärprofessionellt samarbete för säkrare protesoperationer i knä och höft. åren 2009 – 2012 deltog landets samtliga 72 ortopedkliniker i projektet och nationellt symposium hölls i november 2013. Syftet var att minska den reala infektionsfrekvensen vid elektiva protesoperationer med minst 50 %.

Läs mer om de nya rekommendationerna på LÖF:s hemsida här