FNN
Call to Action

Call to Action

Två styrelseledamöter Anna Lena Brantberg och Eva-Lena Sandh besökte FFN (Fragility Fracture Network) kongressen i Dublin. På Södersjukhuset i Stockholm funderar man på att specialisera sitt omhändertagande av äldre multisjuka ortopediska patienter. Läs Anna Lenas rapport från kongressen samt dokumentet Call to Action från ICON. Vi står inför en global utmaning inom ortogeriatrik och det är hög tid att optimera omhändertagandet för patienterna med ortogeriatriska åkommor!

Anna-Lenas rapport kan du läsa här

I samband med kongressen släpptes den nya e-boken Fragility Fracture Nursing.  Boken är ett fantastisk bra utbildningsmaterial inom ortogeriatrik och den är helt gratis! Här är länken till boken som gärna får spridas för att öka kunskapen kring vården av dessa sköra äldre i vår befolkning! 

https://rd.springer.com/book/10.1007/978-3-319-76681-2.

Rapport som ger lite bakgrund till Call to Action kan du läsa här