Extra årsmöte

Pga sjunkande medlemsantal och bristande engagemang under senaste åren kan tyvärr inte Nutritionsnätet fortsätta som en sektion i Svensk sjuksköterskeförening.

Vi kallar medlemmar till ett extra årsmöte torsdag 4 oktober 19.00-20.00

Vi har, tillsammans med representanter från Svensk sjuksköterskeförening diskuterat möjligheten att i framtiden ingå och samverka tillsammans med andra sektioner.
Vi återkommer med information efter årsmötet.

Kontakta vice ordförande Sigrid Odencrants för ytterligare information

Mejl: Sigrid.odencrants@oru.se
Tele: 070-6675118 alternativt  019-302133.