Styrelse

På den här sidan hittar du kontaktuppgifter och presentationer av styrelsen i Nutritionsnätet för sjuksköterskor.

Ann Ödlund Olin – ordförande

Foto av Ann Ödlund OlinJag är leg sjuksköterska, medicine doktor och vårdutvecklingsledare vid Kvalitet och patientsäkerhet, Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm. Jag arbetar sjukhusövergripande med vård- och kvalitetsutveckling inom nutritionsområdet inklusive mat och måltidsfrågor. Disputerade 2004 med en avhandling om effekter av att ge energirik kost till äldre sjuka personer inom geriatrisk vård och äldreomsorgen.

Jag är forskare vid Karolinska Institutet och involverad i forskningsprojekt om nutritionsvård till patienter i palliativt skede som vårdas i den basala hemsjukvården och nutritionsbehandling av akuta kirurgiska patienter. Jag är även sekreterare i SWESPEN, Swedish Society for Clinical Nutrition and Metabolism, och har under åtta år arbetat i Educational and Clinical Practice Committee i ESPEN dvs European Society of Clinical Nutrition and Metabolism.
Kontaktuppgifter: 
Karolinska Universitetssjukhuset
Kvalitet och patientsäkerhet
171 76 Stockholm
08-517 764 74, 073-620 46 14
ann.odlund.olin@ki.se

Sigrid Odencrants – vice ordförande - hemsideansvarig

foto av Sigrid OdencrantsJag är universitetslektor i ämnet omvårdnadsvetenskap och leg sjuksköterska, har arbetat vid Örebro universitet sedan år 2000 och arbetar framför allt i sjuksköterskeprogrammets grundutbildning. Innan dess jobbade jag 27 år inom Örebro läns landsting, mestadels med infektions – och äldrevård. Jag har alltid haft ett stort intresse för ämnet nutrition. Nu får jag undervisa såväl praktiskt som teoretiskt inom ämnet nutrition/ätande.

Mitt forskningsområde är framförallt inom nutrition och ätande, fokus på ätande/nutrition vid sjukdom och åldrande. Är projektansvarig och aktiv i forskargruppen ”Priomat” med projektet ”Nutritionsprocessen och vårdinformatik som verktyg för att förebygga ett försämrat näringstillstånd hos äldre i kommunal omsorg – en interventionsstudie”, samt i ett projekt om kriterier för en god kvalitet vid måltid där det är behov av måltidsassistans. Har varit i verksam i Nutritionsnätet sedan föreningen startades – och har ännu inte tröttnat!
Kontaktuppgifter:
Institutionen för hälsovetenskap och medicin (IHM)
701 82
Örebro universitet
019-302133, 070-6675118, 
sigrid.odencrants@oru.se

Elisabeth Hällstrand Hörnfeldt – kassör

Foto av Elisabeth Hällstrand HörnfeldtBor och arbetar i Hudiksvall. Har arbetat inom vården i snart 40 år och som sjuksköterska i 25 år. Jag har två specialistutbildningar, en i psykiatri och den senaste i kirurgi. Större delen av min tid som sjuksköterska har jag arbetat inom kirurgin. Har varit kliniskt verksam tills för några år sedan. Mina arbetsuppgifter idag är chefsstöd på halvtid och vårdledare på halvtid. Men ibland rycker jag in och arbetar som sjuksköterska på avdelningen.

Jag har nog alltid varit intresserad av nutrition och med åren har intresset tilltagit. Delvis tack vare de utbildningar jag gått men också beroende på erfarenhet. Enligt min uppfattning är nutritionen en av de basala och viktiga delarna i omvårdnaden av patienten. Att upptäcka, förebygga och behandla undernäring är ett viktigt arbete för oss sjuksköterskor. Under åren har jag varit med i diverse projekt gällande nutrition och vi har på vår avdelning tagit små, små steg framåt i nutritionsarbetet. Just nu deltar jag i ett projekt i Region Gävleborg där vi är en av två pilotavdelningar. Om projektet faller väl ut kommer det att bredd införas i Region Gävleborg.

Kontaktuppgifter:
Hudiksvalls lasarett
Kirurgiska kliniken
Tfn: 0650-92061

Helene Larsson – sekreterare

Foto av Helene LarssonJag blev färdig sjuksköterska 1997 och har sedan dess arbetat på Ersta Sjukhus. Jag började på en kirurgisk vårdavdelning med inriktning kolorektal kirurgi, därefter vår nutritionsmottagning som nu hör ihop med Medicinsk Dagvård. Vi tar främst hand om patienter med inflammatorisk tarmsjukdom, korttarmsyndrom och en del leversjukdomar. Men även patienter med gastrostomier. I Nutritionsnätet har jag varit med sedan 2004.

Kontaktuppgifter:
Ersta Sjukhus
Medicinsk Dagvård
08-7146516
helene.Larsson@erstadiakoni.se

 

Mona Persenius – ledamot – ansvarig för medlemsbladet

Foto av Mona PerseniusSom universitetslektor och forskare inom omvårdnad vid Karlstads universitet arbetar jag i grundutbildningen för sjuksköterskor samt i specialistutbildningen för intensivvårdssjuksköterskor. Min forskning omfattar framförallt vårdkvalitet relaterat till nutrition och munhälsa inom olika kontext. Epilepsi och livskvalitet är andra områden som studeras.

Kontaktuppgifter:
Institutionen för hälsovetenskaper
Karlstad universitet
054-7002291, 070-2751338
mona.persenius@kau.se

 

Kerstin Lugnet - ledamot

Foto av Kerstin LugnetJag arbetar som universitetsadjunkt vid Uppsala Universitet, med inriktning att utarbeta nutritionen i det nya sjuksköterskeprogrammet som startade hösten 2015. Min grundutbildning gjorde jag vid Ålands Vårdinstitut och jag tog min sjukskötarexamen i kirurgi-och internmedicin 1996. Efter grundutbildningen arbetade jag några år som sykepleier på hemato-onkologisk avdelning vid Sykehuset i Stavanger. Några år av barnledighet och flytt till Sverige; först Göteborgstrakten och sedan Uppsala, och där blev det fortsatt arbete inom cancervården, närmare bestämt hematologi.

Under tiden som sjuksköterska på Hematologen vid Akademiska sjukhuset vidareutbildade jag till specialist inom onkologisk sjukvård och då väcktes mitt intresse nutritionsfrågor. På avdelningen var jag med och utvecklade nutritionen för patienterna.
Intresset för vidareutbildning fanns med hela tiden, och det resulterade i en master i folkhälsa.

Kontaktuppgifter:
Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap
Uppsala universitet
kerstin.lugnet@pubcare.uu.se

Jörgen Medin – ledamot

Foto av Jörgen MedinFör närvarande arbetar jag som lektor på Sophiahemmet Högskola i Stockholm. Framförallt undervisar jag i Specialistsjuksköterskeprogrammet akutsjukvård. Under 1990-talet arbetade jag som vårdbiträde/ undersköterska inom äldreomsorgen och därefter som sjuksköterska på Strokeenheten, Danderyds sjukhus. Under den tiden väcktes mitt intresse för nutrition och jag arbetade även en tid i sjukhusets Nutritionsteam tillsammans med en dietist. Vi var delaktiga i vidareutvecklandet av bl.a. sjukhusets riktlinjer för nutrition och utbildade personal i nutrition.

Intresset för nutrition och stroke växte och år 2006 påbörjade jag min resa som doktorand. Min avhandling handlar om svårigheter att äta hos personer med stroke och jag disputerade år 2010. Sedan dess är jag anställd på Sophiahemmet högskola och jag är även affilierad till Karolinska Institutet, Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus.

Kontaktuppgifter
Sophiahemmet Högskola
jorgen.medin@shh.se

Åsa Berglind – Garmenfjäll - suppleant

Foto av Åsa berglindJag blev färdig ssk år 2000 och började på en ortopedisk avdelning på Örebro universitetssjukhus. Efter nio år gick jag till kommunal hemvård och där intresset för de äldres hälsa väcktes. Mitt examensarbete i specialistutbildning inom vård av äldre  beskriver sambandet mellan näringstillstånd och självupplevd hälsa hos äldre personer.

Jag arbetar deltid som adjunkt på Örebro universitet i sjuksköterskeprogrammet och tar gärna extra arbetspass inom hemvården. Jag är relativt ny i nutritionsnätets styrelse men går in med brinnande intresse för nutritionsfrågor där vi med gemensam kraft kan sprida vikten av nutritionens betydelse. 

 

Kontaktuppgifter:
073-6390269

Garmenfjall@hotmail.com

 

Fler förtroendevalda

  • Karolina Krakau - valberedning
  • Victoria Wallin – revisor
  • Anita Dahlgren - revisor