Bli medlem

Bli medlem i Nutritionsnätet för sjuksköterskor, en förening för legitimerade sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter.

Skicka ett mail med namn, arbetsplats, adress, telefonnummer och e-postadress till vår kassör elisabeth.hornfeldt@yahoo.se och betala in 200 kronor till Nutritionsnätets postgiro 604 40 71-6.

Sjuksköterskestudenter betalar 100 kronor per år. Ange namn och e-post adress på betalningen. Om du är ny medlem och har betalat avgiften efter under oktober-december gäller medlemskapet även för det kommande året.