Om oss

Föreningen Nutritionsnätet bildades 1995 och är ett nationellt nätverk för legitimerade sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter med intresse för ätande och nutritionsfrågor i vård och omsorg.

Mål

Målet för Nutritionsnätet är att förebygga ät- och nutritionsproblem genom att främja kunskap, intresse, forskning och utveckling bland sjuksköterskor.

Nutritionsnätet och dess medlemmar verkar för:

  • erfarenhetsutbyte
  • att initiera och stödja utvecklings- och forskningsprojekt
  • att stimulera till nationella och internationella kontakter
  • att främja samarbete med andra yrkesgrupper och intresseorganisationer
  • att höja kompetensen på grund- och avancerad utbildningsnivå
  • att främja utbildning inom ätande och nutritionsområdet för patienter och närstående

 

Verksamheten bedrivs bl.a. genom att vi:

  • arrangerar utbildningsdagar
  • utdelar stipendier
  • informerar via medlemsblad
  • samarbetar i olika frågor med bl. a. Svensk Sjuksköterskeförening och SWESPEN (Swedish Society for Clinical Nutrition and Metabolism)