Måltid äldre tillsammans med katt på ett särskilt boende

Extra årsmöte

Pga sjunkande medlemsantal och bristande engagemang under senaste åren kan tyvärr inte Nutritionsnätet fortsätta som en sektion i Svensk sjuksköterskeförening. Vi kallar nu till ett extra årsmöte på torsdagen den 4:e oktober 19:00-20:00

Extra årsmöte

Lyckad start för nutritionsprojekt i Gävleborg

Här kan ni läsa om en lyckad start för landstingets nutritionsprojekt i Gävleborg där en av initiativtagarna är Nutritionsnätets kassör Elisabeth Hällstrand Hörnfeldt.

Läs och bli inspirerad

Om oss

Föreningen Nutritionsnätet bildades 1995 och är ett nationellt nätverk för legitimerade sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter med intresse för ätande och nutritionsfrågor i vård och omsorg.

Om oss

Omvårdnad.se

Svensk sjuksköterskeförenings kampanj ”Svensk sjukvård behöver omvårdnad” vill få fler politiker och beslutsfattare att förstå poängen med god omvårdnad och därmed också sjuksköterskans roll och kompetensområde.

Läs mer och dela våra budskap på omvårdnad.se
Bild på emblemet "Svensk sjukvård behöver omvårdnad"

Bli medlem

Bli medlem i Nutritionsnätet för sjuksköterskor, en förening för legitimerade sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter.

Bli medlem