Ordförande i sömn och hälsa
Pernilla Garmy

Ordförande har ordet

I oktober 2018 blev jag, Pernilla Garmy, ordförande i Nätverket Sömn och Hälsa. Jag är utbildad barnsjuksköterska med tio års erfarenhet som skolsköterska. Min forskning är inriktad på sömnvanor och psykisk hälsa hos barn och ungdomar. Jag arbetar som universitetslektor vid Högskolan Kristianstad och postdoktor vid Lunds universitet. Hör gärna av dig om du har synpunkter eller idéer till pernilla.garmy@hkr.se