Om oss

Nätverket Sömn och Hälsa bildades våren 2004. Nätverkets intensioner är att olika intresseområden inom ”Sömn och Hälsa” kan samordnas och bidra med idéer, förändringsarbeten från ny eller befintlig forskning och från erfarenhetsbaserad kunskap. Tillsammans kan detta tillämpas i den kliniska verksamheten, inom utbildningar men har också en stor betydelse och allmänintresse ute i samhället.

I samordningsgruppen för nätverket ingår Rhiannon Djupdalen, Jan-Erik Broman, Arja Höglund, Christina Sandlund, Pernilla Garmy, Patricia Granzin, Amanda Hellström och Ulla Edéll-Gustafsson. 

Vi som ingår i samordningsgruppen kommer från hela Sverige, är kliniskt verksamma inom vård och omsorg, disputerade forskare, sjuksköterskor och biomedicinska analytiker som bedriver studier, förändringsarbeten eller forskning kopplat till sömn och hälsa. Även om övervägande delen av oss som ingår i nätverket är sjuksköterskor, är nätverket multiprofessionellt inriktat d.v.s. att olika yrkesgrupper ingår i nätverket.

Målsättningen är att:
- Samla, bevaka, utveckla och sprida både teoretisk och praktisk kunskap i omvårdnad inom sömn, aktivitet och hälsa,
- Stimulera till diskussion, klinisk tillämpning, undervisning och utvärdering av såväl klinisk kunskap och erfarenheter som aktuell forskning,
- Främja nya studier och forskning samt knyta kontakter inom landet, men också i Norden, Europa.
- Bidra till samarbete inom teori- och metodutveckling,
- Synliggöra den kompetens som finns inom ”sömnproblematiken” kopplat till hälsa i omvårdnad.
Nätverket ordnar en årlig konferens- och utbildningsdag, och delar ut 1-2 stipendier.

Relaterad information

Informationsblad om Nätverket Sömn och Hälsa och presentation av samordningsgruppen

(infobladet öppnas i egen ruta och kan skrivas ut)