Länkar

Här lägger vi alla länkar som har någon anknytning till nätverket Sömn och Hälsa

Artiklar / Information 

Grattis till distriktssköterska Christina Sandlund som disputerade i november vid Karolinska Institutet om en avhandling om sjuksköterskeledda sömngrupper i primärvården. Omvårdnadsmagasinet har uppmärksammat hennes forskning i en trevlig artikel, se länk:Distriktsköterskeledd KBT effektivt mot sömnproblem 

Christina Sandlunds avhandling finns här: Gruppbehandling hjälper mot insomningsbesvär 

Föreningar

European Sleep Recearch Society

Svensk förenng för sömnforskning och sömnmedicin(SFSS) 

Företag

Aleris Fysiologlab sömnkliniken

Breas

Fisher§Paykel 

Dolema

Liber

ResMed

Ung Livsstil

Philips

Timik AB

Övriga länkar

Tidskriften Sömn och Hälsa nr 1 2019 har nu kommit ut

Vårdguiden-1177

Hon vill få oss att sova bättre! Patricia Granzin

 Klicka på bilden!

Här hittar du faktablad till lektionerna nedan: (öppnas i eget fönster, går att skriva ut)