Aktuellt

Grattis till distriktssköterska Christina Sandlund som disputerade i november vid Karolinska Institutet om en avhandling om sjuksköterskeledda sömngrupper i primärvården.

Omvårdnadsmagasinet har uppmärksammat hennes forskning i en trevlig artikel, se länk:Distriktsköterskeledd KBT effektivt mot sömnproblem  

Christina Sandlunds avhandling finns här: Gruppbehandling hjälper mot insomningsbesvär