Nätverket Sömn och Hälsa

Nätverket Sömn och Hälsa bildades våren 2004. Nätverkets intentioner är att olika intresseområden inom ”Sömn och Hälsa” kan samordnas och bidra med idéer, förändringsarbeten från ny eller befintlig forskning och från erfarenhetsbaserad kunskap. Tillsammans kan detta tillämpas i den kliniska verksamheten, inom utbildningar men har också en stor betydelse och allmänintresse ute i samhället.

Omvårdnad.se

Vår kampanj ”Svensk sjukvård behöver omvårdnad” vill få fler politiker och beslutsfattare att förstå poängen med god omvårdnad och därmed också sjuksköterskans roll och kompetensområde.

Läs mer och dela våra budskap på omvårdnad.se
Bild på emblemet "Svensk sjukvård behöver omvårdnad"

Omvårdnads- magasinet

Vår medlemstidning håller dig uppdaterad om ny omvårdnadsforskning och aktuella omvårdnadsfrågor i klinisk verksamhet.

Mer om Omvårdnadsmagasinet
Omslag Omvårdnadmagasinet nr 5, 2018

Kunskapsprogram

Kunskapsfilmer om mat och hälsa, se under fliken matvanor där del 2 och 3 ligger

Kunskapsprogramdel 1 med Matthias Lidin
Logotyp Nätverket Levnadsvanor